Basiscursus Systeemtherapie (132 uur)

Werken met gezinnen/systemen in de GGZ/Jeugdzorg is effectief en respectvol. Samen ga je op zoek naar het begrijpen van de klacht, je helpt het gezin de krachten te bundelen en banden die belangrijk maar kwetsbaar zijn, te herstellen. Samen met de betrokkenen begrijp en vertaal je de onderliggende emoties en problemen, en werk je aan een zodanig onderling herstel dat in de toekomst, de kans aanzienlijk groter is dat zij met elkaar tegenslagen het hoofd kunnen bieden en geen hulpverlening meer nodig heeft.

In deze opleiding raak je vertrouwd met het werken met een hoop mensen in de kamer, het omgaan met heftige emoties en met verschillen tussen de systeemleden op verbale en nonverbale wijzen, met het maken van settingskeuzes en behandeldoelen die op de relaties zijn gericht. Onze ervaring is dat men aanvankelijk schrikt van het vele dat zich aandient bij de eerste kennismaking met het systeemdenken, en dat de schrik spoedig plaatsmaakt voor plezier en bevrediging, doordat het snappen van problemen in de context en werken met het systeem in plaats van het individu, zeer helpend, bevredigend en ontroerend is. Je leert kijken naar problemen vanuit verschillende perspectieven, met daarbij nadruk op het narratieve en het gehechtheidsperspectief.

Een systeemtherapeut:

 • Werkt aan een laagdrempelige sfeer waarin hij/zij openstaat voor feedback van de gezinsleden;
 • Werkt aan een goede behandelrelatie met alle betrokkenen en houdt rekening met hen die er niet bij kunnen zijn;
 • Is transparant en werkt aan empowerment.
 • Is gewend naar de bredere context te kijken rond de aangemelde persoon en zijn/haar systeem;
 • Kan met gezinsleden van alle leeftijden omgaan en hen als bron van kennis betrekken bij het gesprek.
 • Houdt rekening met huidige en vroegere stressoren zoals migratie, trauma’s, cultuurverschillen, geheimen, e.v.a.
 • Maakt de problemen interactief waardoor iedereen kan meewerken aan de oplossing ervan.
 • Ontschuldigt en versterkt alle gezinsleden;
 • Werkt aan het verbeteren van de onderlinge relaties en samen verwerken van onderliggend lijden, zodanig dat in het gezin/de relatie de krachten zich bundelen in plaats van de verschillen verdiepen.
 • Is niet terughoudend in het samenwerken met collega’s als de behandeling stagneert.

Deze opleiding beslaat 22 dagen, bevat de Inleiding Systeemtherapie (60 uur), de Verdieping (60 uur) en het blok Wetenschap in Opleiding (12 uur). Totaal bevat de cursus de eerste 132 uur theoretisch technische vorming van de opleiding tot NVRG systeemtherapeut. We bieden naast de opleiding (op de tussenliggende vrijdagen) groepssupervisie aan aan de deelnemers.

Start: 5 september 2024 op donderdagen.

Data: 

 1. 5 september 2024
 2. 19 september
 3. 3 oktober
 4. 17 oktober
 5. 14 november
 6. 28 november
 7. 12 december
 8. 9 januari 2025
 9. 23 januari
 10. 6 februari
 11. 6 maart
 12. 20 maart
 13. 3 april
 14. 17 april
 15. 8 mei
 16. 22 mei
 17. 5 juni
 18. 19 juni
 19. 3 juli
 20. 4 september
 21. 18 september
 22. 2 oktober 2025

Reservedag 9 oktober 2025

Eisen aan kandidaat-systeemtherapeuten voor het NVRG lidmaatschap:

 • Vooropleidingseisen: WO *
 • Werksetting: zorg- of welzijnssector
 • Locatie: Landgoed Zonnestraal in Hilversum.

Trainingsdagen van half tien tot half vijf. Studietijd 2-3 uur per week.

Kosten: € 4.700,- plus de aanschaf van drie boeken. Overige literatuur wordt digitaal beschikbaar gesteld. Koffie, thee en lunch  zijn inbegrepen

*Als je niet voldoet aan de door de NVRG gestelde vooropleidingseisen, neem dan contact op om de mogelijkheden te bespreken

Als je de inleiding systeemtherapie (60 uur) al hebt gedaan en je wilt bij ons de verdieping doen, klik dan hier voor meer informatie. Neem voorafgaand aan je inschrijving contact met ons op. 

 

Docenten:

 • NVRG docenten: Elien van Oostendorp, Petra Kruijdenberg, Marieke Vonk.
 • Gastdocenten: Marijn Craenen – Van Os, Nienke Hoekstra, Jakob Lobbrecht, Manouche van Alst.

Voor vragen, mail opleidingen@villa-verbinding.nl; ook als je twijfelt of je in aanmerking komt in verband met je vooropleiding of werksetting.

De basiscursus systeemtherapie  is geaccrediteerd door de NVvP, NIP K&J, NIP Eerste lijn, NVO orthopedagoog/generalist, LV POH-GGZ  en door FGzPt. Indien gewenst kunnen andere accreditaties worden aangevraagd, neem hierover contact met ons op.

reacties vanuit eerdere uitvoeringen van deze cursus:

“Elien is echt een fantastische docente! Dikke pluim voor haar en hoe ze de lesstof en het lesgeven ook in Coronatijd levendig en boeiend wist te houden. Zeker de leukste opleiding die ik ooit heb gevolgd en zeer veel van opgestoken!

Bekijk ook onze andere trainingen en workshops: