Over ons

Wij geloven dat mensen onlosmakelijk verbonden zijn aan anderen en alleen door het hele ‘systeem’ te kennen, kan een kind of volwassene echt begrepen worden. Daarom geloven we in het betrekken van iedereen die belangrijk is; ouders, broertjes, zussen maar eventueel ook grootouders, een buurvrouw of een juf. Ook wanneer anderen niet fysiek mee kunnen of willen komen, krijgen ze wel een plek in onze behandelingen.

Samen met het gezin en iedereen die belangrijk is, kijken we wat de kwetsbaarheden zijn en proberen we te begrijpen waarom de dingen gaan zoals ze gaan. Daarin geloven we niet dat een van de gezinsleden het ‘probleem’ is of schuld heeft aan de situatie. We geloven dan ook niet zo in het ‘nut’ van individuele diagnoses. Naar ons idee doen deze vaak geen recht aan de ingewikkeldheid van de dynamiek van het gezinsleven, waar we allemaal zo’n grote invloed hebben op elkaar.

"In Villa Verbinding hebben we een warme, veilige en duurzame plek gecreëerd om het over moeilijke onderwerpen te kunnen hebben."

Meer verbinding
Liever helpen wij gezinsleden in het samen anders om kunnen gaan met de last die ze te dragen hebben. Bijvoorbeeld door over moeilijke onderwerpen en gevoelens te praten die normaal niet aan bod komen. Of door beter te begrijpen hoe onopgeloste trauma’s uit het verleden nog invloed hebben op het gezin in het nu. We geloven ook dat samen dingen doen en ervaren soms nog beter helpt dan alleen praten. Zo ontstaat er weer meer verbinding en krijgen gezinnen handvatten om het weer samen te kunnen dragen. Uit ervaring weten we dat dit echt helpt om de zorgen te verminderen.

Meer samenwerking
In dit alles vinden we samenwerking één van de belangrijkste pijlers. Samenwerken met het gezin en met andere betrokkenen, en samenwerken met elkaar, zodat wij als behandelaren van elkaar leren, elkaar ondersteunen en zo betere zorg kunnen bieden.

In Villa Verbinding hebben we een warme, veilige en duurzame plek gecreëerd om het over moeilijke onderwerpen te kunnen hebben. Benieuwd naar onze behandelingen? Klik dan hier.