Behandelaanbod

Villa Verbinding biedt een breed aanbod aan behandeling voor diverse psychische klachten. Wij bieden hulp aan kinderen, jongeren en volwassenen. Binnen al onze behandelingen vinden wij het belangrijk om naasten te betrekken. Onderstaand is een overzicht van onze verschillende behandelingen. Informatie over onze aanmeldprocedure en wachttijden vind je hier

In Gezinstherapie worden jullie geholpen om de onderlinge relaties te verbeteren en het contact met elkaar te versterken. Door te praten maar ook door dingen te doen, te ervaren, krijgen jullie inzicht in de patronen die zijn ontstaan en handvaten om op een andere manier weer met elkaar in verbinding te komen. Zo wordt het mogelijk om de emotionele last en de zorgen die zijn ontstaan weer samen te kunnen dragen. Lees verder

Relatietherapie is een vorm van behandeling waarin het verbeteren van de partnerrelatie centraal staat. Er wordt stilgestaan bij het negatieve patroon waar jullie in zijn beland en er wordt gewerkt aan het herstel van vertrouwen en het verbeteren van de communicatie. Hierdoor kan er weer meer verbinding ontstaan. Lees verder

Middels Traumaverwerking helpen behandelaren van Villa Verbinding om heftige, nare ervaringen uit het verleden een plek te geven. Dit doen we onder andere door het bieden van EMDR en NET behandelingen. Lees verder

De Houd Me Vast cursus is een training voor stellen die aan hun relatie willen werken. Jullie krijgen veel inzichten en handvaten aangereikt om uit jullie negatieve patronen te kunnen stappen en weer meer verbinding te ervaren met elkaar. Lees verder

Bij Vaktherapie ligt de nadruk meer op het doen en ervaren en minder op het praten. Door gerichte oefeningen en werkvormen kunnen gezinsleden werken aan bewustwording van (gezins)patronen en nieuwe inzichten verwerven. Zo kunnen gezinsleden bijvoorbeeld leren om op andere manieren te reageren op situaties of gevoelens en kunnen vaste patronen doorbroken worden. Lees verder

Villa Verbinding biedt diverse Groepsbehandelingen. Op onze vervolgpagina’s bieden wij een compleet overzicht. Lees verder

Wij bieden de mogelijkheid voor Consultatie wanneer collega professionals kampen met een vastgelopen behandeling. Wij werken samen met alle betrokkenen om tot een nieuw plan te komen waar iedereen achter kan staan. Lees verder