Vergoedingen en tarieven

Vergoede zorg kind en jeugd
Vergoeding van behandelingen voor kinderen en adolescenten jonger dan 18 jaar verloopt via de gemeente waar het kind woonachtig is. Op dit moment zijn wij bezig met een aanbesteding zodat de behandeling van kinderen en jeugdigen die bij ons worden aangemeld, volledig wordt vergoed. Helaas is deze mogelijkheid er op dit moment nog niet. We informeren je graag over de alternatieven.

Vergoede zorg volwassenen
Als behandelcentrum hebben wij contracten met de meeste zorgverzekeraars voor de Basis GGZ.  Deze zijn: Zilveren Kruis, FBTO, Interpolis, Menzis, De Friesland, DSW, Zorg en Zekerheid, VGZ,  Eno en Caresq (en alle aanverwante verzekeraars). Per 2023 hebben wij ook een contract met ASR en ONVZ. 

Wij hebben niet met alle zorgverzekeraars een contract. GZ-psychologen mogen ook ongecontracteerde zorg leveren voor verzekeraars waar wij nog geen contract mee hebben gesloten. In dit geval betalen cliënten zelf de behandeling en ontvangen een nota die vervolgens kan worden ingediend bij de zorgverzekeraar. In dit geval dient u zelf contact op te nemen  met uw verzekeraar om vast te kunnen stellen hoeveel vergoeding u ontvangt. Villa Verbinding stelt zich hiervoor niet verantwoordelijk.

Let op: een behandeling bij ons wordt door de zorgverzekeraar altijd verrekend met het eigen risico (in 2022 in principe €385, tenzij je de drempel zelf hebt aangepast) wanneer dit nog niet verbruikt is door andere zorg. Of je eigen risico al is verbruikt, kun je opvragen bij je zorgverzekering.

Restitutiepolis en naturapolis
Indien u een restitutiepolis heeft krijg u deze vergoed via de polisvoorwaarden voor on-gecontracteerde zorg. Bij een naturapolis krijgt u meestal 60 tot 80% vergoed, afhankelijk van de polis. Wij raden altijd aan om de polisvoorwaarden goed te lezen en informatie op te vragen bij de zorgverzekeraar.

Tarieven niet vergoede zorg
Niet alle behandelingen en gesprekken bij Villa Verbinding worden (volledig) vergoed, bijvoorbeeld wanneer er geen sprake is van een DSM stoornis.

Hieronder vindt u een lijst van behandelingen die niet vergoed worden en de tarieven:

 • Psychologische zorgverlening/Vaktherapie *: 
  45 minuten, 90 euro **
  60 minuten, 120 euro **
  75 minuten, 155 euro **
  90 minuten, 185 euro ** (intakegesprekken duren doorgaans 90 min.)
 • Groepstherapie: voor deelname aan de groepen vragen wij een eigen bijdrage van €50,- per bijeenkomst.
 • Leertherapie: wordt individueel besproken met de leertherapeut.
 • Supervisie: wordt individueel besproken met de supervisor.
 • Consultatie: 90 minuten, 180 euro

* Vaktherapie wordt bij sommige verzekeraars vanuit de aanvullende verzekering (deels) vergoed. Kijk voor het actuele overzicht op: www.zorgwijzer.nl/vergoeding/vaktherapie.

** Per 1-1-2023 zijn onze tarieven voor de onverzekerde consulten met 5 euro verhoogd. Onze tarieven zijn gebaseerd op de NZA tarieven.

No show
Indien u verhinderd bent op uw afspraak vragen wij u dit 24 uur van tevoren aan ons te melden. Dit kan via het mailadres van uw behandelaar, het algemene mailadres: welkom@villa-verbinding.nl of via het inspreken van onze voicemail.

Voor afspraken die niet tijdig worden afgezegd brengen wij een bedrag van 85 euro in rekening. Dit kan niet gedeclareerd worden bij de gemeente of bij uw zorgverzekeraar