Vergoedingen en tarieven

Vergoede zorg kind en jeugd
De behandelingen voor kinderen en adolescenten jonger dan 18 jaar worden vergoed door de gemeente waar het kind woonachtig is. Op dit moment zijn wij bezig met een aanbesteding zodat de behandeling van kinderen en jeugdigen die bij ons worden aangemeld, volledig wordt vergoed.

Vergoede zorg volwassenen
Als behandelcentrum hebben wij contracten met een aantal zorgverzekeraars voor de Basis GGZ.  Deze zijn: DSW, Zorg en Zekerheid, VGZ (en alle aanverwante verzekeraars) en Caresq. 

GZ-psychologen mogen ook on-gecontracteerde zorg leveren binnen de Basis GGZ voor verzekeraars waar wij nog geen contract mee hebben gesloten. In dit geval betalen cliënten zelf de behandeling en ontvangen een nota die vervolgens kan worden ingediend bij de zorgverzekeraar.

Wij bieden voor volwassenen geen Specialistische GGZ behandelingen. 

Restitutiepolis en naturapolis
Indien u een restitutiepolis heeft krijg u deze vergoed via de polisvoorwaarden voor on-gecontracteerde zorg. Bij een naturapolis krijgt u meestal 60 tot 80% vergoed, afhankelijk van de polis. Wij raden altijd aan om de polisvoorwaarden goed te lezen en informatie op te vragen bij de zorgverzekeraar.

Tarieven niet vergoede zorg
Niet alle behandelingen en gesprekken bij Villa Verbinding komen in aanmerking voor een vergoeding.

Hieronder vindt u een lijst van behandelingen die niet vergoed worden en de tarieven:

  • Relatietherapie 75 minuten 150 euro
  • Individuele therapie
    (Indien er geen sprake is van een DSM stoornis) 60 minuten 110 euro
  • Leertherapie: wordt individueel besproken met de leertherapeut.
  • Supervisie: wordt individueel besproken met de supervisor.
  • Consultatie 90 minuten 180 euro

No show
Indien u verhinderd bent op uw afspraak vragen wij u dit 24 uur van tevoren aan ons te melden. Dit kan via het mailadres van uw behandelaar, het algemene mailadres: welkom@villa-verbinding.nl of via het inspreken van onze voicemail.

Voor afspraken die niet tijdig worden afgezegd brengen wij een bedrag van 85 euro in rekening. Dit kan niet gedeclareerd worden bij de gemeente of bij uw zorgverzekeraar.