Consultatie

Als je als jeugdconsulent, ZorgAdviesTeam, oudereninstelling of zusterinstelling kampt met een vastgelopen behandeling, kun je bij ons consultatie aanvragen. Het kan bijvoorbeeld gaan over een jongere die ondanks alle inspanningen niet loskomt uit een neerwaarts gedragspatroon of zich niet committeert aan hulpverlening. Mogelijk speelt er (dreigende) schooluitval/uithuisplaatsing/ geweld/suïcidaliteit/bedreigde persoonlijkheidsontwikkeling. In één of twee gesprekken maken wij contact met de jongere en zijn/haar omgeving en de hulpverlening, om tot een nieuw plan te komen waar iedereen achter kan staan.

Ook bij vastgelopen zorgproblemen in een (verblijfs)instelling voor ouderen, kunnen wij meedenken in de diagnostiek en over een mogelijke (nieuwe) behandelrichting.