Consultatie

Als je als jeugdconsulent, ZorgAdviesTeam of zusterinstelling kampt met een vastgelopen behandeling, kun je bij ons consultatie aanvragen. Het kan bijvoorbeeld gaan een jongere/jongvolwassene die ondanks alle inspanningen niet loskomt uit een neerwaarts gedragspatroon of zich niet committeert aan hulpverlening. Mogelijk speelt er (dreigende) schooluitval/uithuisplaatsing/ geweld/suïcidaliteit/bedreigde persoonlijkheidsontwikkeling. In één of twee gesprekken maken wij contact met de jongere en zijn/haar omgeving en de hulpverlening, om tot een nieuw plan te komen waar iedereen achter kan staan.