NVRG Specialistische Cursus Ervaringsgerichte Systeemtherapie

De cursus ervaringsgerichte (experiëntiële) systeemtherapie is een 42-uurs cursus die kan dienen als onderdeel (specialistische cursus) van het NVRG opleidingscurriculum tot systeemtherapeut. De cursus is gebaseerd op de experiëntiële en hechtingsgeoriënteerde perspectieven. De cursus beslaat 7 lesdagen van 6 uur.

De kracht van het inzetten van het lijf, het bewust maken van wat daar onbewust aan boodschappen zitten over het gevoel in de mens en de patronen tussen mensen, willen wij via deze cursus meegeven aan systeemtherapeuten (in opleiding). De cursus bevat creatieve, psychomotorische, drama- en emotiegerichte technieken voor PRT en gezinstherapie.

Doel van deze cursus is dat systeemtherapeuten (in opleiding) en andere systemisch gerichte hulpverleners werkvormen leren gebruiken zodat ze zelfvertrouwen kunnen opdoen en een toolkit hebben voor het aanbieden van toegankelijke, krachtige verdiepende, vaak non-verbale interventies.

Deze foci en werkvormen zijn alle toepasbaar en uitvoerbaar in een gewone spreek-/behandelkamer met eenvoudige middelen, dus toegankelijk voor therapeuten die niet de beschikking hebben over een gymzaal of speelkamer.

Uitgangspunt en korte omschrijving
Uitgangspunt van het ervaringsgericht werken is dat wij door ervaring leren en patronen in gedrag en denken ontwikkelen die we meenemen in de relaties in ons verdere leven. Impliciet hebben wij onbewust kennis opgeslagen over wie wij zijn, en wie de ander is. Onze ervaringen met onze hechtingsfiguren leggen een print in ons brein op basis waarvan wij voelen, denken en gedragen. Om mensen te helpen zicht en grip te krijgen op hun onbewuste reacties en nieuwe manieren te ontwikkelen om zich tot hun geliefden te verhouden, hebben we creatieve, lichaamsgerichte, drama- en spelinterventies verzameld die je als gezinstherapeut kunt inzetten zonder dat je daar een speciaal ingerichte zaal voor nodig hebt.

De cursus bestaat uit een opfrissing van het ervaringsgerichte gedachtengoed  en onderbouwing van de werkzaamheid door middel van kennis van neuropsychologisch onderzoek. Vervolgens oefenen we met creatieve en sensopatische interventies gericht op gezinsdiagnostiek, -behandeling en afronding; het aanleren en oefenen met psychomotorische werkvormen per gezinslevensfase; het doen van dramatherapeutische interventies en we sluiten af met het oefenen van verdiepende emotiegerichte interventies en enactments vanuit de hechtingsgerichte gezinstherapie.

Docenten
Petra Kruijdenberg, NVRG docent, supervisor, leertherapeut, EFT therapeut, DDP therapeut in opleiding, werkt bij Villa Verbinding.

Elien van Oostendorp, NVRG docent, supervisor, leertherapeut, EFT- en DDP therapeut, GZ-psycholoog, werkzaam bij Villa Verbinding.

Marianne Groen, NVRG systeemtherapeut en psychomotore therapeut, werkzaam bij MoleMann Mental Health Almere.

René de Weerd, psychomotore therapeut, werkzaam bij Fornhese in Almere en in eigen praktijk.

Leonie van Vilsteren, Vaktherapeut Drama, werkt bij Villa Verbinding.

Data voorjaarscursus 2025:  16 en 30 januari, 13 februari, 13 en 27 maart, 10 en 24 april.

prijs voorjaarscursus 2025€1.635,

Data zomercursus 2024: volgeboekt, er is een wachtlijst (11, 12 en 18 juli; 8, 9, 15 en 29 augustus 2024)

Prijs zomercursus 2024: € 1.375,-. Bij deze zomercursus is geen lunch inbegrepen; lunchen kan bij de brasserie Zonnestraal of zelf meenemen.

Data najaar 2024:  volgeboekt, er is een wachtlijst. (12 en 26 september, 10 oktober, 7 en 21 november, 5 en 19 december).


Digitale literatuurmap, koffie, thee, lunch en boswandeling zijn inbegrepen. Trainingsdagen van half tien tot half vijf.

Locatie: Hilversum, landgoed Zonnestraal

Accreditatie: toegekend door FgzPt, NVRG, NVvP, SKJ-NIP/NVO en Register Vaktherapie. 

FgzPt gezondheidszorgpsychologen: 32 punten. 

NVvP: 39 punten

SKJ/NIP/NVO (herregistratie): 42 punten 

SKJ/NIP/NVO: 10 punten behandeling, 10 punten diagnostiek, 1 punt overige taken

NVRG: 40 punten

Register Vaktherapie: 75 punten

Indien gewenst kunnen andere accreditaties zoals POH-GGZ  worden aangevraagd, neem hierover contact op met elien@villa-verbinding.nl

Bekijk ook onze andere trainingen en workshops: