Traumaverwerking

Soms blijkt dat relaties ernstig worden beïnvloed door nare ervaringen uit het verleden. Dit kan leiden tot allerlei klachten zoals verhoogde prikkelbaarheid, woede-uitbarstingen, angst, onzekerheid, nachtmerries of je afwezig voelen. Bij Villa Verbinding kunt u hiervoor traumabehandeling krijgen zoals EMDR en NET.

Ook bij een traumabehandeling zullen wij naasten betrekken zodat het trauma en de emotionele last samen gedragen kunnen worden.

EMDR staat voor Eye Movement Desensitisation and Reprocessing. De therapeut vraagt je terug te denken aan de nare gebeurtenis, met de bijbehorende beelden, gevoelens en gedachten. Doordat er tegelijk een afleidende taak is, zoals het volgen van een lampje of luisteren naar geluiden in een koptelefoon, wordt het verwerkingsproces geholpen. Er wordt steeds even gepauzeerd en dan vraagt de therapeut wat er naar boven komt. Dat kan een gedachte, beeld of gevoel zijn. Dit wordt meerdere keren herhaald. Uiteindelijk zal de herinnering minder beladen worden, dus minder heftig om aan terug te denken. Ook kunnen er nieuwe inzichten ontstaan.

Meer over EMDR 

NET is Narratieve Exposure Therapie. Het is een kortdurende traumatherapie die is ontwikkeld voor het behandelen van meerdere traumatische gebeurtenissen gedurende het leven. Bij deze behandeling wordt begonnen met het leggen van de levenslijn met stenen (trauma’s) en bloemen (positieve gebeurtenissen). Deze lijn wordt chronologisch doorgewerkt me aandacht voor zowel stenen als bloemen. Bij de stenen vindt er exposure plaats: blootstelling aan de nare herinnering door de situatie zo gedetailleerd mogelijk te bespreken, met gedachten en gevoelens van toen en nu. Hierdoor worden de nare gebeurtenissen die vaak als nog heel actuele en losstaande trauma’s worden ervaren, meer in een geheel van het levensverhaal geïntegreerd. Zo gaan ze meer tot het verleden behoren. Van elke zitting wordt een verslag gemaakt dat bij de volgende zitting wordt voorgelezen. Deze verslagen worden aan het einde van de therapie gebundeld en overhandigd. Zo is een belangrijk getuigenisverslag ontstaan dat kan worden voorgelezen in het bijzijn van belangrijke anderen.

Meer over NET