NVRG Verdiepingscursus Systeemtherapie (60 uur)

Najaar 2021 bieden we de Verdiepingscursus systeemtherapie aan, een cursus van 10 dagen (60 uur) waarin de kennis van het systeemdenken en werken met gezinnen wordt verdiept.

Deze verdiepingscursus is het vervolg op de Inleiding Systeemtherapie (60 uur), en vormt met de Inleiding Systeemtherapie en de 12 uurs-cursus Wetenschap in Opleiding, de technisch theoretische basistraining tot systeemtherapeut NVRG (zie de website van de Nederlandse Vereniging Relatie- en Gezinstherapie: www.nvrg.nl). Deelnemers worden geacht een door de NVRG erkende inleidende cursus systeemtherapie te hebben afgerond.

Deze erkende verdiepingscursus wordt gegeven door Elien van Oostendorp, samen met gastdocenten. Aan de hand van de gezinslevensfasen worden verschillende werkwijzen geïntroduceerd en ingeoefend; van partnerrelaties, gezinnen met jonge kinderen, pubers en complexe gezinssystemen, naar hoog conflict scheidingen, werken met ouderen, verlies, migratie en rouw.                      Ook kijken we hoe de samenwerking met je collega’s en met betrokken hulpverleners de systeemgerichte hulp kan vergroten en daarmee de effectiviteit van je behandeling.

We werken vanuit meerdere systeemtheoretische perspectieven, verbaal en nonverbaal. Het hechtingsdenken/emotiegerichte behandelen en het ondertitelen met de poppetjes is wel een belangrijke leidraad. Tesamen met het narratieve gedachtengoed vinden wij daarin onze basis en dit dragen we graag uit.

Dit heeft ook zijn weerslag in het werken met de opleidingsgroep; het creëren van veiligheid in de groep en daarin een voorbeeld zijn voor het creëren van therapeutische veiligheid, is een prioriteit in onze houding en opbouw van de lesdagen.

Accreditatie is aangevraagd bij de SKJ, NIP, NVO.

Indien gewenst kunnen andere accreditaties zoals POH-GGZ en NVVP worden aangevraagd, neem hierover contact op via elien@villa-verbinding.nl.

Locatie: Hilversum

Data:

  1. 8 september 2021
  2. 22 september
  3. 6 oktober
  4. 3 november
  5. 17 oktober
  6. 1 december
  7. 15 december
  8. 12 januari 2022
  9. 26 januari
  10. 9 februari

Reservedag: 16 februari

Prijs: €1895,- inclusief digitale literatuurmap, koffie, thee en lunch.

Zelf aan te schaffen literatuur: Savenije, A., Lawick, M.J. van, & Reijmers, E.T.M. (red.) tweede herziene druk (2014). Handboek systeemtherapie. Utrecht, De Tijdstroom.

Bekijk ook onze andere trainingen en workshops: