Nvrg verdiepingscursus Systeemtherapie 72 uur

Voorjaar 2025 bieden we de Verdiepingscursus systeemtherapie aan, een cursus van 12 dagen (72 uur) waarin de kennis van het systeemdenken en werken met gezinnen wordt verdiept.

Deze verdiepingscursus is inclusief de 12 uurs-cursus Wetenschap in Opleiding, en is het vervolg op de Inleiding Systeemtherapie (60 uur) . In totaal vormen ze de technisch theoretische basistraining tot systeemtherapeut NVRG (zie de website van de Nederlandse Vereniging Relatie- en Gezinstherapie: www.nvrg.nl). Deelnemers aan deze verdiepingscursus worden geacht een door de NVRG erkende inleidende cursus systeemtherapie te hebben afgerond.

Deze erkende verdiepingscursus wordt gegeven door Elien van Oostendorp, samen met gastdocenten. Aan de hand van de gezinslevensfasen worden verschillende werkwijzen geïntroduceerd en ingeoefend; van partnerrelaties, gezinnen met jonge kinderen, pubers en complexe gezinssystemen, naar hoog conflict scheidingen, werken met ouderen, verlies, migratie en rouw.                      Ook kijken we hoe de samenwerking met je collega’s en met betrokken hulpverleners de systeemgerichte hulp kan vergroten en daarmee de effectiviteit van je behandeling.

We werken vanuit meerdere systeemtheoretische perspectieven, verbaal en nonverbaal. Het hechtingsdenken/emotiegerichte behandelen en het ondertitelen met de poppetjes is wel een belangrijke leidraad. Tesamen met het narratieve gedachtengoed vinden wij daarin onze basis en dit dragen we graag uit.

Dit heeft ook zijn weerslag in het werken met de opleidingsgroep; het creëren van veiligheid in de groep en daarin een voorbeeld zijn voor het creëren van therapeutische veiligheid, is een prioriteit in onze houding en opbouw van de lesdagen.

Accreditatie is aangevraagd bij de SKJ, NIP, NVO.

Indien gewenst kunnen andere accreditaties zoals POH-GGZ en NVVP worden aangevraagd, neem hierover contact op via elien@villa-verbinding.nl.

Locatie: Villa Verbinding, Loosdrechtse Bos 21 d, Hilversum

Data: 10 dagen verdiepingscursus. 2 dagen Wetenschap in Opleiding nog te plannen in najaar 2024

  1. 6 maart 2025
  2. 20 maart
  3. 3 april
  4. 17 april
  5. 24 april
  6. 8 mei
  7. 22 mei
  8. 5 juni
  9. 16 juni
  10. 3 juli

Prijs: € 2.300,- inclusief digitale literatuurmap, koffie, thee en lunch.

Zelf aan te schaffen literatuur: Savenije, A., Lawick, M.J. van, & Reijmers, E.T.M. (red.) tweede herziene druk (2014). Handboek systeemtherapie. Utrecht, De Tijdstroom.

De Verdiepingscursus is inclusief de (voor het NVRG lidmaatschap verplichte) cursus Wetenschap in Opleiding. Deze cursus duurt  2 dagen (in najaar 2024 te plannen) en wordt gegeven door dr. H.C.E. Pijnenburg, klinisch psycholoog. Mocht je deze cursus niet nodig hebben neem dan even contact op.