Specialistische NVRG Cursus Experientiële technieken

De cursus ervaringsgerichte (experientiële) systeemtherapie is een 42-uurs cursus die kan dienen als onderdeel (specialistische cursus) van het NVRG opleidingscurriculum tot systeemtherapeut. De cursus is gebaseerd op de experientiële en hechtingsgeoriënteerde perspectieven. De cursus beslaat 7 lesdagen à 6 uur.

De kracht van het inzetten van het lijf, het bewust maken van wat daar onbewust aan boodschappen zitten over het gevoel in de mens en de patronen tussen mensen, willen wij via deze cursus meegeven aan systeemtherapeuten (in opleiding). De cursus bevat creatieve, psychomotorische, drama- en hechtingsgerichte technieken voor PRT en gezinstherapie.

Doel van deze cursus is om systeemtherapeuten in opleiding werkvormen te leren gebruiken zodat ze zelfvertrouwen kunnen opdoen en een toolkit hebben voor het aanbieden van toegankelijke, krachtige verdiepende, vaak non-verbale interventies.

Deze foci en werkvormen zijn allen toepasbaar en uitvoerbaar in een gewone spreek-/behandelkamer met eenvoudige middelen, dus toegankelijk voor systeemtherapeuten die niet de beschikking hebben over een gymzaal of speelkamer.

Uitgangspunt en korte omschrijving
Uitgangspunt van het ervaringsgericht werken is dat wij door ervaring leren en patronen in gedrag en denken ontwikkelen die we meenemen in de relaties in ons verdere leven. Impliciet hebben wij onbewust kennis opgeslagen over wie wij zijn, en wie de ander is. Onze ervaringen met onze hechtingsfiguren leggen een print in ons brein op basis waarvan wij voelen, denken en gedragen. Om mensen te helpen zicht en grip te krijgen op hun onbewuste reacties en nieuwe manieren te ontwikkelen om zich tot hun geliefden te verhouden, hebben we creatieve, lichaamsgerichte, drama- en spelinterventies verzameld die je als gezinstherapeut kunt inzetten zonder dat je daar een speciaal ingerichte zaal voor nodig hebt.

Dag 1: Het hechtingsperspectief en de neurobiologische onderbouwing, betekenis voor duurzame relaties tussen mensen. Betekenis voor de houding van de systeemtherapeut.

Dag 2: Ouderlijke emotieregulatie, emotiegerichte interventies ten behoeve van de partnerrelatie en de ouder-kind relatie.

Dag 3: De impact van onverwerkte en gestagneerde rouw op gezinssystemen en creatieve manieren om deze rouw en de trauma’s visueel en bespreekbaar te maken.

Dag 4: Psychomotore therapie en sensorimotor psychotherapie bij gezinnen met jonge kinderen.

Dag 5: Gezins-psychomotore therapie bij gezinnen met pubers.

Dag 6: Dramatechnieken in gezinnen met pubers en adolescenten, werken met weerstanden.

Dag 7: Uitwisseling van het geleerde, toetsing en evaluatie

Docenten

Petra Kruijdenberg, NVRG docent, supervisor, leertherapeut, EFT therapeut, DDP therapeut in opleiding, werkzaam bij MoleMann in Almere en bij Villa Verbinding.

Elien van Oostendorp, NVRG docent, supervisor, leertherapeut, EFT- en DDP therapeut, GZ-psycholoog, werkzaam bij MoleMann Almere en bij Villa Verbinding.

Marianne Jansen, NVRG systeemtherapeut en psychomotore therapeut, werkzaam bij Molemann Almere.

Rene de Weerd, NVRG systeemtherapeut en psychomotore therapeut, werkzaam bij Fornhese, Almere.

Leonie van Vilsteren, Vaktherapeut Drama en werkzaam bij Villa Verbinding en Youz kinder- en jeugdpsychiatrie in Zaandam.

Data:

  1. 17 maart 2022
  2. 31 maart 2022
  3. 14 april 2022
  4. 12 mei 2022
  5. 2 juni 2022
  6. 16 juni 2022
  7. 30 juni 2022

Trainingsdagen van half tien tot half vijf.

Locatie: Hilversum

Accreditatie is aangevraagd bij de SKJ, NIP, NVO.

Indien gewenst kunnen andere accreditaties zoals POH-GGZ en NVVP worden aangevraagd, neem hierover contact met ons via elien@villa-verbinding.nl.

Kosten: €1495,-. Digitale literatuurmap, koffie, thee en lunch inbegrepen

Bekijk ook onze andere trainingen en workshops: