Specialistische NVRG Cursus Experientiële technieken

De cursus ervaringsgerichte (experientiële) systeemtherapie is een 42-uurs cursus die kan dienen als onderdeel (specialistische cursus) van het NVRG opleidingscurriculum tot systeemtherapeut. De cursus is gebaseerd op de experientiële en hechtingsgeoriënteerde perspectieven. De cursus beslaat 7 lesdagen à 6 uur.

De kracht van het inzetten van het lijf, het bewust maken van wat daar onbewust aan boodschappen zitten over het gevoel in de mens en de patronen tussen mensen, willen wij via deze cursus meegeven aan systeemtherapeuten (in opleiding). De cursus bevat creatieve, psychomotorische, drama- en hechtingsgerichte technieken voor PRT en gezinstherapie.

Doel van deze cursus is dat systeemtherapeuten (in opleiding) en andere systemisch gerichte hulpverleners werkvormen leren gebruiken zodat ze zelfvertrouwen kunnen opdoen en een toolkit hebben voor het aanbieden van toegankelijke, krachtige verdiepende, vaak non-verbale interventies.

Deze foci en werkvormen zijn alle toepasbaar en uitvoerbaar in een gewone spreek-/behandelkamer met eenvoudige middelen, dus toegankelijk voor therapeuten die niet de beschikking hebben over een gymzaal of speelkamer.

Uitgangspunt en korte omschrijving
Uitgangspunt van het ervaringsgericht werken is dat wij door ervaring leren en patronen in gedrag en denken ontwikkelen die we meenemen in de relaties in ons verdere leven. Impliciet hebben wij onbewust kennis opgeslagen over wie wij zijn, en wie de ander is. Onze ervaringen met onze hechtingsfiguren leggen een print in ons brein op basis waarvan wij voelen, denken en gedragen. Om mensen te helpen zicht en grip te krijgen op hun onbewuste reacties en nieuwe manieren te ontwikkelen om zich tot hun geliefden te verhouden, hebben we creatieve, lichaamsgerichte, drama- en spelinterventies verzameld die je als gezinstherapeut kunt inzetten zonder dat je daar een speciaal ingerichte zaal voor nodig hebt.

De cursus bestaat uit een opfrissing van het ervaringsgerichte gedachtengoed  en onderbouwing van de werkzaamheid door middel van kennis van neuropsychologisch onderzoek. Vervolgens oefenen we met creatieve en sensopatische interventies gericht op gezinsdiagnostiek, -behandeling en afronding; het aanleren en oefenen met psychomotorische werkvormen per gezinslevensfase; het doen van dramatherapeutische interventies en we sluiten af met het oefenen van verdiepende emotiegerichte interventies en enactments vanuit de hechtingsgerichte gezinstherapie.

Docenten

Petra Kruijdenberg, NVRG docent, supervisor, leertherapeut, EFT therapeut, DDP therapeut in opleiding, werkt bij Villa Verbinding.

Elien van Oostendorp, NVRG docent, supervisor, leertherapeut, EFT- en DDP therapeut, GZ-psycholoog, werkzaam bij Villa Verbinding.

Marianne Jansen, NVRG systeemtherapeut en psychomotore therapeut, werkzaam bij Molemann Almere.

René de Weerd, psychomotore therapeut, werkzaam bij Fornhese, Almere.

Leonie van Vilsteren, Vaktherapeut Drama en werkzaam bij Villa Verbinding.

Data voorjaar 2022 (nog maar enkele plaatsen beschikbaar):

17 maart, 31 maart, 14 april, 12 mei, 2 juni, 16 juni, 30 juni 2022.

Data najaar 2022

14 en 28 september; 12 oktober; 2, 16 en 30 november; 14 december 2022.

Trainingsdagen van half tien tot half vijf.

Locatie: Hilversum, landgoed Zonnestraal

Accreditatie is aangevraagd bij de SKJ, NIP, NVO.

Indien gewenst kunnen andere accreditaties zoals POH-GGZ en NVVP  en Register Vaktherapie worden aangevraagd, neem hierover contact op met ons via elien@villa-verbinding.nl.

Kosten: €1495,-. Digitale literatuurmap, koffie, thee, lunch en boswandeling zijn inbegrepen.

Bekijk ook onze andere trainingen en workshops: