NVRG Basiscursus Systeemtherapie start 1 juni 2023

Bij Villa Verbinding geloven we in het werken met gezinnen. Tegelijkertijd weten we dat systemisch werken vaak wordt ervaren als spannend of ingewikkeld. In deze opleiding raak je vertrouwd met het werken met een hoop mensen in de kamer, het omgaan met heftige emoties en met verschillen tussen de systeemleden op verbale en nonverbale wijzen, met het maken van settingskeuzes en behandeldoelen die op de relaties zijn gericht. Je leert kijken naar problemen vanuit verschillende perspectieven, met daarbij nadruk op het narratieve en het gehechtheidsperspectief.

 

Zie voor meer informatie onze website.